Amanah
Svenska
Danska

Amanah

Amanah betyder tillid på Arabisk. Og lige netop tillid er en vigtig faktor ved islamisk finansiering. En af de større forskelle mellem rente-finansiering og islamisk-finansiering som Amanah benytter sig af, er den ligelige delte risiko ved islamisk finansiering. Det vil sige at tillid er en af hjørnestenene for Amanah.

Sådan fungerer finansiering med Sharia
Amanahs finansiering, der er fuldt ud i overensstemmelse med Sharia, er baseret på den islamiske finansieringsmetode Ijara med formindskende Musharaka. Vi har valgt at basere vores lån lige netop denne islamiske finansieringsmetode, da det er den, der er bedst egnet til boligfinansiering i Danmark.

Kort forklaret fungerer det således:

- Amanah køber den ejendom, du ønsker at erhverve. Ejendommen er altså først fuldt ud ejet af Amanah.

- Amanah videresælger ejendommen til dig på samme vilkår, og du opnår fuldt ejerskab, når du har foretaget nok købsindbetalinger til at dække hele købesummen.

- Du betaler for eksempel 20 % af købesummen kontant nu. Resten af ejendommens pris indbetaler du via købsindbetalinger til Amanah over f.eks. 30 år.

- For hver købsindbetaling du foretager, erhverver du en tilsvarende bid af ejendommen. Du betaler hver måned leje til Amanah for den del af ejendommen, du ikke ejer.

- Når samtlige købsindbetalinger er foretaget, overgår ejendommen fuldt ud til dig.

- Såfremt du måtte ønske at sælge boligen, inden alle købsindbetalingerne er foretaget – altså inden udløb af aftalen med Amanah, skal du blot oplyse dette til Amanah. Skulle der ved salg af boligen - inden alle købsindbetalingerne er foretaget – være et overskud, tilfalder dette overskud dig. Amanah har jo aftalt en købesum med dig på forhånd.Amanah
Amanah betyder tillid på Arabisk. Og lige netop tillid er en vigtig faktor ved islamisk finansiering. En af de større forskelle mellem rente-finansiering og islamisk-finansiering som Amanah benytter sig af, er den ligelige delte risiko ved islamisk finansiering. Det vil sige at tillid......

Islamisk lån
Er du troende muslim, ved du også, at der er forbud mod renter ifølge islam. Det gør det naturligvis vanskeligt for muslimer at optage lån. Nu kan du uden......

Islamisk boliglån
Det har indtil nu været umuligt at få islamisk boliglån i Danmark. Islamisk boliglån betyder, at du som troende muslim kan optage lån, som islam siger - det......

Amanah • Kgs. Nytorv 15, 1. • 1050 København K. • kontakt@amanah.dk